(Severovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Jablane so na najbolj zgodnjih legah že dosegle fenološko fazo C - C3 po Fleckingerju oz. BBCH 53-54. Pregled zimskih plodišč jablanovega škrlupa je pokazal, da so askospore v ...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Koščičarji)
Varstvo breskev in nektarin V nasadih breskev in nektarin nevarnost okužb z breskovo kodravostjo še ni minila, zato lahko za škropljenje proti breskovi kodravosti v tem času upo...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
Na oljni ogrščici smo v tem obdobju opazili liste, okužene z belo gnilobo (Sclerotinia sclerotiorum). Pojav bolezni je lokalen, vendar se bo nevarnost okužb v primeru napovedanih...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Koščičarji)
Vremenske razmere v zadnjem tednu so pospešile razvoj breskev, nektarin in marelic. Brsti breskev in nektarin že nabrekajo (BBCH 51-53 ali nabrekanje cvetnih brstov-odpiranje brsta...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Koščičarji)
Vremenske razmere v zadnjem tednu so omogočile začetek razvoja breskev, nektarin in marelic. Brsti breskev in nektarin že nabrekajo (BBCH 51-53 ali nabrekanje cvetnih brstov-odpira...
Preberi več...

Pripravil: Boštjan Matko