(Severovzhodna Slovenija/Čebulnice)
Pri pregledu posevkov pora in česna v SV Sloveniji so bile odkrite prve poškodbe, ki jih povzroča porova zavrtalka ter prvi odrasli osebki. Opaženi so samo posamezni vbodi na listi...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Žita)
V SV Sloveniji so ječmeni v fazi kolenčenja (BBCH 32 do 33). Na posevki ozimnega ječmena se na nekaterih lokacijah na spodnjih listih pojavlja ječmenova mrežasta pegavost in ječmen...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Zgodnje sorte jablan (idared, jonagold…), so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo: rožnati popek – socvetja v balonskem stadiju (BBCH 57-59) po BBCH skali.   Ob zadnj...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Koščičarji)
Slive in češplje so v fenološki fazi cvetenja (BBCH 62 - 65). Za zatiranje cvetne monilije v fazi cvetenja (prvič, ko je odprtih vsaj 10% cvetov in drugič, ko bodo začeli odpadati ...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
V SV Sloveniji je oljna ogrščica v razvojni fazi pojava socvetja do pojava rumenega brsta. V tej fazi delajo repičarji največjo škodo z izjedanjem socvetja. Prag zatiranja za r...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl