(Jugovzhodna Slovenija/Čebulnice)
Na rastlinah česna in čebule opažamo pojav tobakovega resarja (tripsov). Pridelovalcem priporočamo pregled rastlin, če pri pregledu svojega posevka opazite več kot 1 – 2 larvi na l...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta v vinorodni deželi Posavje trenutno upočasnjeno napreduje v razvoju. Mladike dosegajo dolžino 20 – 30 cm; socvetja so jasno vidna (53 - 55 po lestvici BBCH). Trenutno ...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Pečkate sadne vrste oblikujejo plodiče (72 po lestvici BBCH). V nasadih jablan se po daljšem deževnem obdobju pojavljajo znamenja okužb z jablanovim škrlupom na listih in plodičih...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Stročnice)
V posevku fižola, opažamo povečan pojav pršic. V primeru, da boste ob pregledu zaznali presežen prag škodljivca (2-3 odrasla osebka/list), priporočamo uporabo sredstva ORTUS 5 SC (...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta ima v vinorodni deželi Posavje razvitih šest do osem listov (16 - 18 po lestvici BBCH) in dolžino mladik med 15 - 20 cm. Ob nižjih temperaturah ozračja je njen razvoj n...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec