(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je trenutno na najbolj ugodnih legah in na sortah, ki so hitrejše v razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat, Rizvanec) dosegla fenološko fazo BBCH 16 - 53 (6 listov razprt...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Soja)
Setev soje se bo pričela v severovzhodni Sloveniji v naslednjih dneh. Za zatiranje plevelov so registrirani naslednji herbicidi: pripravek Odmerek, čas uporabe Za zatiranje: ...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Sorte jablan, ki so v razvoju hitrejše ('Idared', 'Jonagold', …), so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo: (konec cvetenja - BBCH 69). V času med 23. in 24. aprilom ...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V klobučevini smo že odkrili prva odložena jajčeca kapusove muhe. Za zatiranje kapusove muhe v Sloveniji ni registriranega pripravka. Priporočamo pregled sadik na prisotnost jajčec...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Koruza)
V koruzi zatiramo plevele pred vznikom ali po vzniku, najkasneje do faze osmih listov. Za dobro delovanje herbicidov moramo dobro pripraviti tla. Talni herbicidi potrebujejo v tl...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc