(Jugovzhodna Slovenija/Lupinarji)
Pridelovalcem orehov priporočamo postavitev rumenih lepljivih plošč, ki bodo služile za spremljanje naleta orehove muhe. V obdobju 14 dni po ulovu prvih osebkov orehove muhe lahko ...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinogradnikom za varstvo pred peronosporo vinske trte svetujemo uporabo pripravkov s kombiniranim delovanjem: ACROBAT MZ WG, FORUM STAR, VALIS F, MELODY COMBI WG 65,3, EQUATION PRO...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinogradnike obveščamo, da v letošnji rastni dobi že od časa cvetenja trte zaznavamo pojave bolezenskih znamenj trsnih rumenic, ki pa so še vedno manj izraziti in zato redkeje opaz...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Za preventivno zaščito pred jablanovim škrlupom predlagamo uporabo sredstev: MERPAN 80 WDG, MERPAN 50 WP, ORTHOCIDE 80 WG, DITHANE DG NEOTEC, DITHANE M-45, MANFIL 75 WG, MANFIL 80 ...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Ambrozija)
Obveščamo vas, da je uničevanje pelinolistne ambrozije, ki je alergena rastlina, obvezno. Za zatiranje pelinolistne ambrozije je potrebno poskrbeti še pred začetkom njenega cvetenj...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec