(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
Breskov zavijač V feromonske vabe se tudi v tekočem tednu lovi večje število metuljev breskovega zavijača. Da zmanjšamo škodo, ki jo povzročajo gosenice metulja je priporočljivo...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
V tekočem tednu smo zaznali povečan nalet metuljev češpljevega zavijača. Pridelovalcem svetujemo, da opravijo škropljenje nasadov. Pripravki registrirani za zatiranje češpljeve...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Oljčna muha Na posameznih lokacijah na feromonskih in drugih vabah opažamo prisotnost oljčne muhe. Natančne podatki o ulovu muhe v oljčnikih lahko preverite na naslovu www.kmeti...
Preberi več...

Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Oljkov kapar V posameznih oljčnikih predvsem na območju Goriških Brd smo opazili povečano prisotnost oljkovega kaparja (Saissetia oleae). Kapar neposredno škodo povzroča, ko i...
Preberi več...

Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator) Zaradi pogostih padavin prihaja do izpiranja škropilne obloge. Zato je potrebno obnoviti za...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak