(Napovedi za vso Slovenijo/Žita)
Posevki ozimne pšenice in tritikale so sedaj večinoma v razvojnem stadiju od klasenja do sredine cvetenja (BBCH 50-65), razvoj pa nekoliko variira glede na območje pridelave in gle...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
V območjih, kjer so zadnje padavine dobro namočile tla je vinograde potrebno zavarovati pred peronosporo. Uporabite katerega od dotikalnih fungicidov kot je: Delan 70 WG, Folpan 8...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Pečkarji)
Ob sedanjem hitrem prirastu listne mase in plodičev je nevarnost primarnih okužb jablan in hrušk s škrlupom ob vsakem dežju velika. Kjer so se okoli 10. maja pojavile že tudi prve ...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Žita)
Ozimni ječmeni sedaj večinoma klasijo ali so tik pred klasenjem (BBCH 45-55). Obdobje, ko je že razvit vrhnji list in do klasenja je primeren čas za rabo fungicidov, zlasti v posev...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Koščičarji)
V večjem delu Slovenije so koščičarji odcveteli. Po cvetenju so v deževnem vremenu ugodne razmere za širjenje glivičnih obolenj kot so listna luknjičavost koščičarjev, breskov škr...
Preberi več...

Uredil: Vojko Škerlevaj