(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
V nasadih jablan in hrušk, kjer je bila v letošnjem letu ugotovljena visoka stopnja črvivih plodov, svetujemo v naslednjih dneh zaščito pred jabolčnim in breskovim zavijačem z upor...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
Pridelovalcem oljne ogrščice za zaščito posevkov pred plevelnimi vrstami priporočamo: Pred setvijo proti široko- in ozkolistnim plevelom DEVRINOL 45 FL s plitvim zadelanjem (2,5 c...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Ambrozija)
Obveščamo vas, da je odstranjevanje pelinolistne ambrozije, ki je alergena rastlina, obvezno. Priporočamo ročno odstranjevanje s puljenjem ali košnjo. Pri košnji pazite, da bo odko...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Plodovke)
Za preprečevanje pojava črne listne pegavosti uporabite pripravke s čim krajšo karenco kot sta QUADRIS ali SCORE 250 EC (oba 3 dni). Prvi deluje tudi proti paradižnikovi plesni. P...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
V vinogradih priporočamo za eno zadnjih škropljenj pred peronosporo vinske trte preventivni fungicid s krajšo varnostno dobo. Uporabite lahko npr.: QUADRIS (21 dni), DITHANE DG NEO...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec