(Jugovzhodna Slovenija/Koščičarji)
V času, ko se začne jesensko odpadanje listja, priporočamo v nasadih breskev in nektarin zaključno tretiranje proti breskovi kodravosti s pripravki na osnovi bakra. S tem boste hkr...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Koščičarji)
V jesenskem času so koščičarji izpostavljeni okužbam lesa z glivami, ki povzročata breskov rak in ožig breskove skorje. Še pred naravnim odpadanjem listja lahko za varstvo breskev,...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Koščičarji)
V nasadih breskev svetujemo varstvo pred breskovo pepelovko. V poštev pridejo sredstva na osnovi žvepla: AZUMO WG, COSAN, KUMULUS DF, MICROTHIOL DISPERSS, MICROTHIOL SPECIAL, PEPEL...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Koščičarji)
V nasadih breskev svetujemo varstvo pred breskovo pepelovko. V poštev pridejo sredstva na osnovi žvepla: AZUMO WG, COSAN, KUMULUS DF, MICROTHIOL DISPERSS, MICROTHIOL SPECIAL, PEPEL...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Koščičarji)
V nasadih češenj in višenj se med preostalimi plodiči odvija sekundarno odpadanje. (72 – 73 po lestvici BBCH). Pridelovalcem svetujemo ukrepanje proti prerazmnožitvi črne češnjeve...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec