(Jugovzhodna Slovenija/Plodovke)
Vremenske razmere omogočajo razvoj kumarne plesni. Za preprečevanje širjena lahko uporabite enega od pripravkov navedenih v spodnji preglednici: Pripravek Odmerek Karenca (dni...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja(Jugovzhodna Slovenija/Plodovke)
Na pridelovalnih površinah, kjer ste v preteklih letih beležili poškodbe na pridelku od gosenic paradižnikovega molja, priporočamo opazovanje in po potrebi uporabo: AFFIRM (1,5 kg/...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja(Jugovzhodna Slovenija/Plodovke)
Pri pregledu posevkov vrtnin smo opazili precejšnjo zastopanost stenic različnih razvojnih stopenj. Zaradi prebadanja plodov in sesanja tkiva pride do deformacij in slabše kakovost...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja(Jugovzhodna Slovenija/Plodovke)
V nasadih paprike opažamo prve gosenice ter odrasle osebke koruzne vešče. Pridelovalcem priporočamo spremljanje stanja in uporabo insekticida takoj po pojavu prvih gosenic, preden ...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja(Jugovzhodna Slovenija/Plodovke)
V posevkih bučnic opažamo pepelovko bučnic. Za zmanjšanje pojava lahko uporabite enega izmed pripravkov navedenega v preglednici: PRIPRAVEK ODMEREK KARENCA AQ – 10 35 g/ha 1...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja