(Jugovzhodna Slovenija/Kapusnice)
Pri pregledu posevka brstičnega ohrovta, smo opazili prve osebke mokaste kapusove uši. Če ste pri pregledu svojih posevkov ugotovili pojav uši, ter je presežen gospodarski prag ško...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja(Jugovzhodna Slovenija/Kapusnice)
Na pridelovalnih površinah, kjer je bilo pozno zelje ravno posajeno, v zadnjih dneh ugotavljamo povečan pojav metuljčkov kapusovega molja, kapusovega in repnega belina, ter kapusov...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja(Jugovzhodna Slovenija/Kapusnice)
Ugodne temperature vplivajo na razvoj različnih gosenic (kapusovega molja, kapusovega belina, repnega belina in drugih gosenic) na kapusnicah. V primeru, da jih tudi sami opazite n...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja(Jugovzhodna Slovenija/Kapusnice)
Toplo vreme ugodno vpliva na povečan pojav kapusovih bolhačev. V primeru prerazmnožitve lahko posevke zaščitite s pripravkom: KARATE ZEON 5 CS (0,15 l/ha, na brstičnem ohrovtu, zel...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja