(Jugovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V primeru množičnega pojava druge generacije kapusovega molja, uporabite enega izmed naslednjih pripravkov: AFFIRM (1,5 kg/ha, karenca 3 dni), KARATE ZEON 5 CS (0,15 l/ha, karenca ...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja(Jugovzhodna Slovenija/Kapusnice)
Na feromonske vabe beležimo povečan ulov metuljev kapusovega molja in kapusove sovke. V primeru, da imate presežen prag škodljivosti 1 gosenico/rastlino uporabite enega izmed nasle...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič(Jugovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V posevkih kapusnic opažamo prve pojave bolhačev. Priporočamo, da pregledate posevke in tam kjer je uničeno več kot 10% listne površine uporabite enega izmed naslednjih sredstev: K...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja