(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
Za škropljenje nasadov koščičarjev lahko uporabite najvišji dovoljeni odmerek registriranega bakrenega pripravka. Sredstva na osnovi bakra delujejo proti bakterijskim in glivičnim ...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
Bolezenska znamenja kot so sušenje ter smoljenje poganjkov in vej lahko kažejo na prisotnost bakterijskih okužb ali glivičnih bolezni lesa (breskov rak ali ožig breskove skorje). ...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Čebulnice)
Porova zavrtalka Pridelovalce obveščamo, da lahko posevke pora in čebule odkrijete, saj porova zavrtalka ne leti več. ...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Bakterijski ožig aktinidije (Pseudomonas syringae pv. actinidiae) Po spravilu pridelka priporočamo preventivno škropljenje nasadov in sadnih vrtov proti bakterijskemu ožigu akt...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
Med odpadanjem listov skozi nastale ranice v rastlino vstopajo glive in bakterije. V tem obdobju v nasadih prihaja do okužb z boleznimi lesa kot sta breskov rak ali ožig breskove s...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak