(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Večina hrušk in jablan na Primorskem prehaja v zadnjo fazo pred zorenjem BBCH 79 – 80. V Vipavski dolini se je že začelo obiranje jabolk sort ˝Gala˝ in ˝Elstar˝, v naslednjem tednu...
Preberi več...

Pripravila: Mojca Rot



(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Jabolčni zavijač (Cydia pomonella) V minulem tednu smo beležili povečan ulov jabolčnega zavijača v Slovenski Istri (Vaganel) in na Tolminskem (Sužid). V ostalem delu Primorske so ...
Preberi več...

Pripravila: Mojca Rot



(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Jabolčni zavijač V minulem tednu smo na nekaterih lokacijah v Brkinih (Beka, Zavrhek in Prelože) zabeležili visoke ulove jabolčnega zavijača. Škropljenje proti jabolčnemu zavijaču...
Preberi več...

Pripravila: Mojca Rot



(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Škrlup Nadaljujte z izvajanjem rednih škropljenj proti škrlupu. Priporočeni razmiki med škropljenji so v tem času 10 – 14 dni, prilagoditi jih je potrebno vremenskim razmeram in ...
Preberi več...

Pripravila: Mojca Rot



(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
V večjem delu Primorske so hruške in jablane v fazi debeljenja plodov plodov (BBCH 74). Zgodnja sorta hrušk ˝Junijska lepotica˝ že zori. Škrlup V zadnjih osmih dneh je na Primors...
Preberi več...

Pripravila: Mojca Rot