(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
V Vipavski dolini, Goriških Brdih, Slovenski Istri ter na zgodnjih legah v Brkinih in na Tolminskem so hruške in jablane povečini v fenofazi odpiranja brstov (BBCH 53). Zgodnje s...
Preberi več...

Pripravila: Mojca Rot(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Zgodnje sorte hrušk (Junijska lepotica) na izpostavljenih legah že začenjajo brsteti, fenofaza C po Baggoliniju oz. 07-09 po BBCH. Priporočamo, da nasade, ki že brstijo, pred nap...
Preberi več...

Pripravila: Mojca Rot