(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Včeraj so nekatere predele Primorske zajele nevihte s točo. Z namenom, da se zmanjša pojav sive plesni na sadežih se priporoča škropljenje nasadov jablan in hrušk. Uporabite lahko ...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Zgodnje sorte hrušk in jablan so v toplejših predelih Primorske že v fenološki fazi BBCH 79 (plodovi dosegli 90 % konene velikosti). V Brkini so jabolka v povpreeju dosegla 50 - 60...
Preberi več...

Pripravila: Mojca Rot(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Rdeča sadna pršica Vroče poletno vreme vpliva na hiter razvoj pršic. V nekaterih nasadih jablan na območju Spodnje Vipavske doline opažamo prerazmnožitev rdeče sadne pršice. Listi...
Preberi več...

Pripravila: Mojca Rot(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Jabolčni zavijač V minulem tednu smo na območju Brkinov beležili zelo velike ulove jabolčnega zavijača, prag škodljivosti je bil presežen tudi v spodnji Vipavski dolini na lokaci...
Preberi več...

Pripravila: Mojca Rot(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Hruške in jablane so v večjem delu Primorske v fazi debeljenja plodov, debelina je odvisna od sorte in lege nasada. Na Goriškem hruška ˝Junijska lepotica˝ že začenja zoreti. V viš...
Preberi več...

Pripravila: Mojca Rot