(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
V nasadih, kjer se pojavljata jablanov rak ali hrušev ožig je priporočljivo opraviti škropljenje s sredstvi na osnovi bakra. Uporabite najvišji predpisan odmerek bakrenega pripravk...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Pri pečkarjih je trenutno primeren čas za uporabo bakrenih pripravkov. Ukrep se svetuje zlasti v nasadih, kjer se pojavlja jablanov rak ali hrušev ožig. Priporočamo škropljenje...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Plodovi jablan in hrušk na Primorskem prehajajo v fazo dozorevanja (BBCH 79-81). Škrlup Za zaključna škropljena proti škrlupu dajemo prednost fungicidom, ki imajo dobro delovan...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
OBVESTILO O VARSTVU JABLAN IN HRUŠK Plodovi jablan in hrušk na Primorskem dosegajo polovico do 70 % končne velikosti (BBCH 75-77). Škrlup Še naprej priporočamo redna škroplj...
Preberi več...

Pripravila: Mojca Rot(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Škrlup Trenutno ni večje nevarnosti za okužbe s škrlupom. Priporočeni razmiki med škropljenji v tem času so od 10 dni do 14 dni, prilagoditi jih je potrebno vremenskim razmeram ...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak