(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Pozne sort jablan je še smiselno škropiti proti škrlupu in skladiščnim boleznim. Priporočamo predvsem uporabo pripravka Bellis v 0,08% konc., ki ima 7 dni karence. Pazite na karen...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Pozne sort jablan je še smiselno škropiti proti škrlupu in skladiščnim boleznim. Priporočamo predvsem uporabo pripravka Bellis v 0,08% konc., ki ima 7 dni karence. Pazite na karen...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
JABLANE Nasade poznih sort jablan še naprej škropimo proti škrlupu s kontaktnimi fungicidi kot so: Dithane M-45 v 0,25% konc., Dithane DG NEOTEC v 0,20- 0,25% konc., Kor DG v 0...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Nasade jablan in hrušk še naprej škropimo proti škrlupu s kontaktnimi fungicidi kot so: Dithane M-45 v 0,25% konc., Dithane DG NEOTEC v 0,20- 0,25% konc., Kor DG v 0,2-0,25% konc....
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Nasade jablan in hrušk še naprej škropimo proti škrlupu s kontaktnimi fungicidi kot so: Delan 700 WG v 0,075% konc., Dithane M-45 v 0,25% konc., Dithane DG NEOTEC v 0,20- 0,25% ko...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina