(Zahodna Slovenija/Ostalo)
V sredo 28. junija 2006 ob 15 uri bo v nasadu Sadjarskega centra v Biljah prikaz vzgojne poletne rezi breskev. Prikaz bosta vodila dr. Nikita Fajt in Ivan Kodrič univ. dipl. inž. a...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Kmetijska svetovalna služba pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica v sodelovanju z Društvom vinogradnikov in vinarjev Brje na Vipavskem organizira predstavitev vinogradniške i...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Z 01. marcem 2006 se je pričelo obdobje vlaganja subvencijskih vlog za neposredna plačila v kmetijstvu. Ker je letos potrebno zagotoviti 100% elektronski vnos vlog prosimo, da se č...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Ur.l. RS št. 98/2004) uvaja nov sistem prodaje fitofarmacevtskih sredstev (FFS) na podlagi veljavnega potrdila (izkaznice) o pridobitvi znanja ...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Z 01. marcem 2006 se je pričelo obdobje vlaganja subvencijskih vlog za neposredna plačila v kmetijstvu. Ker je letos potrebno zagotoviti 100% elektronski vnos vlog prosimo, da se č...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina