(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Pavje oko V posameznih oljčnikih predvsem na nižjih legah opažamo zmeren pojav glivične bolezni pavje oko. Na bolezen sta zelo občutljivi sorti Istrska belica in Oblica. Oljka...
Preberi več...

Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Oljčna muha Oljkarje obveščamo, da končujemo sezono ukrepanja proti oljčni muhi. Zaradi manjšega števila plodov v večini oljčnikov so bili ti bolj izpostavljeni napadu škodlji...
Preberi več...

Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Oljčna muha Na feromonskih vabah v večini oljčnikov na celotnem območju pridelave oljk še vedno opažamo prisotnost oljčne muhe. Natančne podatke o ulovu muhe v oljčnikih in pošk...
Preberi več...

Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Oljčna muha V večini oljčnikov na celotnem območju pridelave oljk na feromonskih vabah po predvidevanjih še vedno opažamo povečano prisotnost oljčne muhe. Natančne podatke o ulo...
Preberi več...

Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Oljčna muha V večini oljčnikov na celotnem območju pridelave oljk na feromonskih vabah še vedno opažamo nekoliko povečano prisotnost oljčne muhe. Večjo prisotnost škodljivke lah...
Preberi več...

Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60