(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Sorte Leccino, Maurino in Pendolino je potrebno obrati čim prej. Sorta Istrska belica je že zrela in primerna za obiranje na vseh drevesih, ki niso pretirano obložena. Priporočam...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Prag okuženosti je bil presežen na območju Strunjana, Liminjana, Tribana in Pobegov. Na omenjenih lokacijah priporočamo škropljenje s Perfekthionom po celi krošnji. Oljčna muha ...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Oljčna muha se še vedno pojavlja v oljčnikih Slovenske Istre, izjema so le zaledne lege v okolici Trušk in Šmarij. V kolikor tretiranja še niste izvedli, priporočamo preventivno ...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Oljčna muha Na celotnem priobalnem pasu in na sledečih lokacijah: Ankaransko zaledje, Škofije- Dekani in Krkavče – Padna, je povečan ulov oljčne muhe na feromonskih vabah. P...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Oljčna muha Na nekaterih zgodnejših legah v Slovenski Istri (okolica Seče, Strunjana in Kopra) se pojavlja oljčna muha. V oljčnikih kjer se je muha že pojavila priporočamo prevent...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina