(Zahodna Slovenija/Koruza)
Pri načrtovanju kolobarja poljščin na Goriškem, je potrebno upoštevati določila Pravilnika o preprečevanju širjenja koruznega hrošča, ki določa obvezen dvoletni ali trileten koloba...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Žita)
Ozimna žita lahko sejemo na isto njivo vsako tretje leto za krompirjem, koruzo in travnodeteljnimi mešanicami. Deževno vreme je zelo neugodno za oranje in pripravo tal za setev, ...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Žita)
V Sloveniji lahko sejemo seme vseh sort oziminih žit, ki so v EU registrirane in vpisane na evropsko sortno listo. Na trgu je na razpolago veliko število sort z različnimi lastnos...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Koruza)
Tudi v letu 2005 smo na Goriškem zasledili koruznega hrošča. Pri načrtovanju kolobarja poljščin na Goriškem, je potrebno upoštevati določila Pravilnika o preprečevanju širjenja k...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Žita)
Ozimna žita lahko sejemo na isto njivo vsako tretje leto za krompirjem, koruzo in travnodeteljnimi mešanicami. Deževno vreme je zelo neugodno za oranje in pripravo tal za setev, ...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina