(Zahodna Slovenija/Čebulnice)
Porova zavrtalka, ki povzroča občutno škodo na pridelku pora in čebule ne leti več. Prekrivko s katero smo zaščitili posevke se zato lahko odstrani....
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Čebulnice)
Brachycerus sp. Na pridelovalnih površinah, kjer se je že v preteklih letih opažalo poškodbe na pridelku zaradi hroščev vrste Brachycerus sp., priporočamo izvajanje ukrepov s ka...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Čebulnice)
V posevkih pora opažamo povečano populacijo tobakovega resarja (Thrips tabaci) in poškodbe na listih. Za zatiranje omenjene vrste resarja na poru je dovoljena uporaba sredstva Kara...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Čebulnice)
Porova zavrtalka (Phytomyza gymnostoma) Na pridelovalnih površinah se pojavlja porova zavrtalka, ki lahko povzroči občutno škodo na čebulnicah. Posevke pora in čebule lahko pred...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Čebulnice)
Porova zavrtalka (Phytomyza gymnostoma) Na pridelovalnih površinah se pojavlja porova zavrtalka, ki lahko povzroči občutno škodo na čebulnicah. Posevke pora in čebule lahko pred...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak