(Zahodna Slovenija/Kapusnice)
Na pridelovalnih površinah opažamo povečan nalet metuljev kapusovega belina. Številčnost gosenic omejimo z uporabo naslednjih pripravkov: Registrirana sredstva za zatiranje kap...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Kapusnice)
V primeru pojava gosenic kapusovega molja na njivskih površinah priporočamo zatiranje z registriranimi insekticidnimi pripravki. Za boljše delovanje sredstev priporočamo, da škropi...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Kapusnice)
Na pridelovalnih površinah opažamo večje število gosenic kapusovega belina. Pridelovalcem priporočamo, da pozorno spremljajo stanje posevkov in ob prisotnosti gosenic izvedejo zati...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Kapusnice)
Kapusova hržica Po presajanju sadik zelja in drugih kapusnic na njivskih površinah opažamo povečan pojav kapusove hržice. Da preprečimo poškodbe listov je smiselno opraviti prvo...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak