(Zahodna Slovenija/Kapusnice)
V zadnjem tednu opažamo povečano izleganje gosenic repnega belina. Za zatiranje omenjenega škodljivca na kapusnicah lahko uporabite naslednje pripravke: Pripravek Odmerek ali ...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Kapusnice)
V zadnjem tednu opažamo povečano izleganje ličink kapusovega molja. Pridelovalcem priporočamo, da opravijo zatiranje škodljivca. Za škropljenje kapusnic je dovoljena uporaba pripra...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Kapusnice)
Na posameznih pridelovalnih površinah opažamo poškodbe, ki jih povzročajo ličinke kapusove hržice. Prizadete rastline imajo deformirane liste, kar zmanjša kakovost pridelka. Za zat...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Kapusnice)
Ličinke kapusovega molja povzročajo poškodbe na listih kapusnic. Številčnost škodljivca zmanjšamo z uporabo naslednjih FFS-jev: Pripravek Odmerek ali koncentracija Registraci...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Kapusnice)
Na njivskih površinah opažamo gosenice prvega rodu kapusovega belina. Ličinke lahko v kratkem času povzročijo večjo škodo na listih gojenih rastlin in s tem zmanjšajo tržno vrednos...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak