(Zahodna Slovenija/Kapusnice)
Na njivskih površinah opažamo gosenice prvega rodu kapusovega belina. Ličinke lahko v kratkem času povzročijo večjo škodo na listih gojenih rastlin in s tem zmanjšajo tržno vrednos...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak