(Zahodna Slovenija/Ostalo)
V teh dneh se je na toplejših rastiščih pričelo cvetenje alergene pelinolistne ambrozije, ki množično raste na nekmetijskih zemljiščih ob robovih cest ter na kmetijskih zemljiščih...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Ostalo)
V prejšnjih dneh je nekatere kraje v Brkinih prizadela toča. Da bi ublažili posledice neurja na vrtninah in poljščinah priporočamo naslednje ukrepe: Da bi preprečili razvoj bolezn...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Pojav bolezni in škodljivcev na pridelovalni površini omejimo z izvajanjem nekaterih ukrepov. Med pomembnejše spadajo: Kolobar (primer: vključevanje ajde ali prosa v kolobar pripo...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak