(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator) Zaradi spremenljivega vremena in krajevnih padavin se lahko razvije peronospora vinske trte...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Letos opažamo zelo neenakomeren razvoj vinske trte. Tako so vinogradi v Vipavski dolini, Goriških Brdih in Slovenski Istri povečini v fenološkem stadiju BBCH79 medtem, ko so posame...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator) Zaradi pogostih padavin prihaja do izpiranja škropilne obloge. Zato je potrebno obnoviti za...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
V času od 15.6.2020 dalje oz. po zaključenem cvetenju vinske trte je na razmejenem območju zlate trsne rumenice (žarišča okužbe in varovalni pasovi), ki zajema celotno Primorsko po...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator) V vinogradih je potrebno obnoviti škropljenje proti peronospori vinske trte. Zaradi obilnih...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak