(Zahodna Slovenija/Žita)
Posevki sirkov za zrnje in silažo so v različnih fazah razvoja, nekateri so komaj posejani, drugi pa so že vzkalili. V pričujočem seznamu registriranih herbicidov so navedeni herbi...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Žita)
Najugodnejši čas za zadnje zatiranje bolezni v žitih je v času začetka klasenja do konca cvetenja, ko lahko najučinkoviteje zaščitimo tudi klas pred boleznimi klasa. V priloženem s...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak