(Zahodna Slovenija/Žita)
Najugodnejši čas za zadnje zatiranje bolezni v žitih je v času začetka klasenja do konca cvetenja, ko lahko najučinkoviteje zaščitimo tudi klas pred boleznimi klasa. V priloženem s...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Žita)
Ozimne pšenice so v Vipavski dolini sedaj v fazi 1- 3 kolenca (BBCH 31 - 33), ozimni ječmeni pa v fazi od 2. kolenca do zastavičarja (BBCH 32 – 39). Jara žita so v fazi vznika ali...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak