(Zahodna Slovenija/Žita)
V Vipavski dolini in Slovenski Istri so posevki ozimne pšenice v fazi 3 kolenca, ozimni ječmen v začetku klasenja, jarine pa so v fazi 2 kolenca. Rast in razvoj ob sedanjem toplem...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Žita)
ZAŠČITA ŽIT PRED PLEVELI V Vipavski dolini in nižinah Primorske je čas za zaščito žit proti plevelom. Ozimne pšenice so v Vipavski dolini sedaj v fazi konca razraščanja do zače...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak