(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Akarinoza (Calepitrimerus vitis), erinoza (Colomerus vitis) in oidij vinske trte (Uncinula necator) Na južnih legah so zgodnje sorte vinske trte (Chardonnay) v fenofazi B-C po B...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak