(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Bakterijski ožig aktinidije Po spravilu pridelka je rastline aktinidije priporočljivo škropiti proti bakterijskemu ožigu aktinidije. Za zatiranje bolezni lahko uporabite priprav...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Nasadi kakija (sorte Rojo brillante in Tipo) zaključujejo s cvetenjem. V nasadih, kjer se je prejšnjih sezonah pojavljala glivična bolezen kakijeva listna pegavost lahko sedaj opra...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Nasadi kakija (sorte Rojo brillante in Tipo) so v polnem cvetenju. Sadovnjake, kjer se je prejšnjih sezonah pojavljala glivična bolezen kakijeva listna pegavost lahko sedaj škropit...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Za zmanjševanje okužb z bakterijskim ožigom aktinidije lahko uporabite pripravek AMYLO-X v odmerku 1,5 kg na ha. Z omenjenim sredstvom se na istem zemljišču v eni sezoni lahko škr...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Bakterijski ožig aktinidije (Pseudomonas syringae pv. actinidiae) Po rezi aktinidije je priporočljivo opraviti škropljenje proti bakterijskemu ožigu aktinidije. Za zatiranje bol...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak