(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Pri pregledovanju nasadov kakija v zadnjih tednih le redko opazimo bolezenska znamenja kakijeve listne pegavosti. V letošnjem letu vremenske razmere niso bile ugodne za razvoj bole...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Bakterijski ožig aktinidije Po spravilu pridelka je rastline aktinidije priporočljivo škropiti proti bakterijskemu ožigu aktinidije. Za zatiranje bolezni lahko uporabite priprav...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Nasadi kakija (sorte Rojo brillante in Tipo) zaključujejo s cvetenjem oz. so v fenofazi BBCH67-69. V sadovnjakih, kjer se je v prejšnjih sezonah pojavljala kakijeva listna pegavost...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Za zmanjševanje okužb z bakterijskim ožigom aktinidije lahko škropite s pripravkom AMYLO-X v odmerku 1,5 kg na ha. Z omenjenim sredstvom se lahko na istem zemljišču na sezono škro...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Nasadi kakija (sorte Rojo brillante in Tipo) so v polnem cvetenju. Sadovnjake, kjer se je prejšnjih sezonah pojavljala glivična bolezen kakijeva listna pegavost lahko škropite s pr...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak