(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Sadjarje, ki želijo zasaditi nove nasade opozarjamo, da morajo pripraviti zemljišče čim prej v dovolj suhem vremenu, da ne uničijo strukture tal. Pred pripravo tal, vzamemo vzorec ...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Kaki obiramo, ko se plodovi lepo obarvajo rumeno. Vsekakor jih moramo obrati pred prvimi večjimi slanami. Pripravil: Ivan Kodrič...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Ostalo)
3 tedne pred odpadanjem listja (najkasneje do 31. oktobra), v nasadih koščičarjev opravimo jesensko dognojevanje z dušičnimi gnojili v količini do 40 kg čistega dušika na hektar in...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Kaki obiramo, ko se plodovi lepo obarvajo rumeno. Vsekakor jih moramo obrati pred prvimi večjimi slanami. Pripravil: Ivan Kodrič...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Ostalo)
3 tedne pred odpadanjem listja (najkasneje do 31. oktobra), v nasadih koščičarjev opravimo jesensko dognojevanje z dušičnimi gnojili v količini do 40 kg čistega dušika na hektar in...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina