(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Pasasti grozdni sukač (Eupoecilia ambiguella) in križasti grozdni sukač (Lobesia botrana) V vinogradih v ravninskem delu Goriških Brd je bil v preteklem tednu presežen prag škod...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator) Vinska trta je v fenofazi BBCH79 (večina jagod se med seboj dotika). Za zatiranje peronospo...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Oljčna muha Oljkarje obveščamo, da je čas za namestitev vab za množičen ulov in za ukrepanje z odvračalnimi sredstvi. Cilj množičnega ulova je privabljanje oziroma zatiranje...
Preberi več...

Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
V tekočem tednu je ulov metuljev češpljevega zavijača presegel prag škodljivosti. Pridelovalcem priporočamo, da v naslednjih dneh opravite preventivno škropljenje proti omenjenemu ...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
V nasadih breskev in nektarin je priporočljivo opraviti preventivno škropljenje proti navadni sadni gnilobi. Registrirani pripravki za zatiranje navadne sadne gnilobe: S...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak