(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Oljčna muha V večini oljčnikov na celotnem območju pridelave oljk na feromonskih vabah po predvidevanjih še vedno opažamo povečano prisotnost oljčne muhe. Natančne podatke o ulo...
Preberi več...

Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60(Zahodna Slovenija/Čebulnice)
Porova zavrtalka (Phytomyza gymnostoma) Jeseni se pojavlja drugi rod porove zavrtalke, ki povzroča škodo na poru in drugih čebulnicah. Pridelovalcem pora svetujemo, da posevke ...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Oljčna muha V večini oljčnikov na celotnem območju pridelave oljk na feromonskih vabah še vedno opažamo nekoliko povečano prisotnost oljčne muhe. Večjo prisotnost škodljivke lah...
Preberi več...

Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60(Zahodna Slovenija/Kapusnice)
Na pridelovalnih površinah prihaja do povečanega izleganja gosenic kapusovega molja, ki se prehranjujejo z mladimi listi kapusnic. Poleg kapusovega molja na gojenih rastlinah dodat...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Oljčna muha V oljčnikih na celotnem območju pridelave oljk na feromonskih vabah opažamo nekoliko manj številčno prisotnost oljčne muhe kot v preteklem tednu. Pri pregledu vzorč...
Preberi več...

Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60