(Celjska in Koroška regija/Pečkarji)
Obvestilo dne, 15. 11. 2013 Pripravila: Alenka Ferlež Rus Zelo toplo vreme predvsem v drugi polovici oktobra je imelo za posledico, da so bila v začetku meseca novembra v intenzi...
Preberi več...

Pripravila: Alenka Ferlež-Rus(Celjska in Koroška regija/Hmelj)
Hmeljeva peronospora Kljub pričakovanim padavinam v drugi dekadi avgusta se suho in toplo vreme nadaljuje, ter neugodno vpliva na razvoj hmeljeve peronospore, kar se odraža tudi...
Preberi več...

Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek(Celjska in Koroška regija/Oljna ogrščica)
Obvestilo dne: 14. avgust 2013 Pripravil: Silvo Žveplan Za enakomeren vznik oljne ogrščice in dobro učinkovanje herbicidov je pomembno, da izvedemo setev in tudi aplikacijo her...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Ostalo)
Škropljenje strnišč s totalnimi - neselektivnimi herbicidi veliko prispeva k zmanjševanju plevelnih populacij. Ta ukrep je nujno potreben pri močnejšem pojavu trajnih plevelov, pos...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Ostalo)
Obvestilo dne, 8. 8. 2013 Pripravila: Alenka Ferlež Rus Jablanov škrlup, ostale skladiščne bolezni in mušja pegavost ter sajavost jablan Vremenske razmere trenutno ne ustvarjajo...
Preberi več...

Pripravila: Alenka Ferlež-Rus