(Celjska in Koroška regija/Hmelj)
Fungicid Delan 700 WG je v letu 2015 izgubil registracijo v hmelju. V skladu z odločbo Uprave RS za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin št.: U34330-78/2013/5 z dne, 13. ...
Preberi več...

Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek(Celjska in Koroška regija/Hmelj)
Hmeljeva peronospora Iz ulova spor je razvidno, da je kritična meja na vseh lokacijah presežena. Prav tako je nedavno neurje s točo na različnih lokacijah v Savinjski dolini t...
Preberi več...

Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek(Celjska in Koroška regija/Hmelj)
Hmeljeva peronospora Iz ulova spor je razvidno, da so le te prisotne na večini lokacijah nad kritično mejo razen v Radljah kjer pa prag v zadnjih desetih dneh ni bil presežen. ...
Preberi več...

Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek(Celjska in Koroška regija/Hmelj)
Hmeljeva peronospora Iz ulova spor je razvidno (slika 1), da so le te prisotne na vseh lokacijah nad kritično mejo. Od zadnje napovedi škropljenja je na različnih lokacijah v S...
Preberi več...

Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek(Celjska in Koroška regija/Hmelj)
Hmeljeva peronospora V spodnjih grafih je prikazan ulov spor v zadnjem obdobju. Spore so prisotne na vseh lokacijah tik pod kritično mejo, razen na lokaciji Radlje kjer le to pre...
Preberi več...

Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek