(Celjska in Koroška regija/Koruza)
Pripravila: dr. Magda Rak Cizej V letošnjem letu je bila populacija koruznega hrošča na širšem Celjskem območju, vključno s Koroško, visoka in je v primerjavi s predhodnimi leti š...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Oljna ogrščica)
Za enakomeren vznik oljne ogrščice in dobro učinkovanje herbicidov je pomembno, da izvedemo setev in tudi aplikacijo herbicidov na ustrezno vlažna tla! Svetujemo, da se že pred se...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Koruza)
Ulovi pri spremljanju koruznega hrošča na področju celjske in koroške regije nam kažejo, da njegova populacija narašča predvsem tam, kjer pridelovalci gojijo koruzo v monokulturi i...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Koruza)
Ulovi pri spremljanju koruznega hrošča na področju celjske in koroške regije nam kažejo, da njegova populacija narašča predvsem tam, kjer pridelovalci gojijo koruzo v monokulturi i...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Ostalo)
Med poletne in strniščne plevele uvrščamo tako imenovane toploljubne ali termofilne plevelne vrste. Razvijati se začnejo v začetku poletja. Med poletne in strniščne plevele prištev...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan