(Celjska in Koroška regija/Oljna ogrščica)
Obvestilo dne: 14. avgust 2013 Pripravil: Silvo Žveplan Za enakomeren vznik oljne ogrščice in dobro učinkovanje herbicidov je pomembno, da izvedemo setev in tudi aplikacijo her...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Ostalo)
Škropljenje strnišč s totalnimi - neselektivnimi herbicidi veliko prispeva k zmanjševanju plevelnih populacij. Ta ukrep je nujno potreben pri močnejšem pojavu trajnih plevelov, pos...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Koruza)
dr. Magda Rak Cizej, univ.dipl.inž. agr V skladu s Pravilnikom o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje širjenja koruznega hrošča (Ur. l. RS 21/2004, 106/2006 in 22/2009) morate ...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Koruza)
Koruzni hrošč je na našem območju prisoten že kar nekaj let. Ugotavljamo, da njegova populacija vsako leto vztrajno narašča. Zato pridelovalce koruze obveščamo, da upoštevate vse p...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Ostalo)
Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet. Vremenski pogoji zadnjih dni so močno pospešili rast in razvoj oljnih buč kot tudi bolezni in škodljivcev. Pri opazovanju posevkov smo na nek...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan