(Celjska in Koroška regija/Oljna ogrščica)
Obvestilo dne: 17. avgust 2012 Pripravil: Silvo Žveplan Za enakomeren vznik oljne ogrščice in dobro učinkovanje herbicidov je pomembno, da izvedemo setev in tudi aplikacijo her...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Ostalo)
Obvestilo: dne, 1.8.2012 Pripravil: Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet. Med poletne in strniščne plevele uvrščamo tako imenovane toploljubne ali termofilne plevelne vrste. Ra...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Koruza)
KORUZNI HROŠČ (za PI) dr. Magda Rak Cizej, univ. dipl. inž. agr. Koruzni hrošč je na našem območju prisoten že kar nekaj let. Ugotavljamo, da je njegova populacija, v primerjavi...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Krompir)
Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet. Vremenske razmere zadnjih dni, z večjimi količinami padavin, so posebej ugodne za razvoj krompirjeve plesni. Pri opazovanju smo opazili tudi ...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Krompir)
KROMPIRJEVA PLESEN Na območju Spodnje Savinjske doline, Celjske in Koroške regije so nasadi krompirja v fenofazah od polnega cvetenja do zaključka cvetenja. Ekološke razmere za ra...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan