(Celjska in Koroška regija/Oljna ogrščica)
Obvestilo dne: 25. avgust 2010 Pripravil: Silvo Žveplan Svetujemo vam, da se že pred setvijo odločite, kdaj in katere herbicide boste uporabili za zatiranje širokolistnih in oz...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Ostalo)
Obvestilo dne: 9. avgust 2010 Pripravil: Silvo Žveplan Med poletne in strniščne plevele uvrščamo tako imenovane toploljubne ali termofilne plevelne vrste. Razvijati se začnejo v ...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Koruza)
KORUZNI HROŠČ Pripravila: dr. Magda Rak Cizej Pridelovalce koruze obveščamo, da upoštevate vse predpise za preprečevanje širjenja koruznega hrošča in povzročene gospodarske ško...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Krompir)
Obvestilo z dne: 4. junij 2010 Pripravil: Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet. KROMPIRJEVA PLESEN (Phytophthora infestans de Bary) Na območju Spodnje Savinjske doline in Celj...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Koruza)
Obvestilo: 26. maj 2010 Pripravil: Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet. ZATIRANJE ŠIROKOLISTNIH PLEVELOV NA TRAVNIKIH IN PAŠNIKIH Padavine in zmerne temperature v maju so...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan