(Celjska in Koroška regija/Oljna ogrščica)
ZATIRANJE PLEVELOV V OLJNI OGRŠČICI Pridelovalce seznanjamo, da je na našem trgu nov herbicid Fuego, za zatiranje nekaterih vrst širokolistnega in ozkolistnega plevela v ozimni ...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Ostalo)
Med poletne in strniščne plevele uvrščamo tako imenovane toploljubne ali termofilne plevelne vrste. Razvijati se začnejo v začetku poletja. Med poletne in strniščne plevele prištev...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Koruza)
Pripravila: dr. Magda Rak Cizej Pridelovalce koruze obveščamo, da upoštevate vse predpise za preprečevanje širjenja koruznega hrošča. Na prvem mestu upoštevajte kolobar kar pomeni...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Krompir)
Vremenske razmere zadnjih dni, z visokimi dnevnimi temperaturami, niso posebej nevarne za razvoj krompirjeve plesni. Nekoliko večja nevarnost za širjenje krompirjeve plesni je na o...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Krompir)
VARSTVO KROMPIRJA PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI KROMPIRJEVA PLESEN (Phytophthora infestans) Na območju Spodnje Savinjske doline in Celjske regije so nasadi krompirja v fazi ...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan