(Celjska in Koroška regija/Stročnice)
Fižolov ožig in listna pegavost na fižolu V zadnjih dneh smo na opazovanih lokacijah beležili pojave fižolovega ožiga (Collethortrichum lindemuthianum), kot škrlatno rdeče obroblj...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Stročnice)
Fižolov ožig in listna pegavost na fižolu V zadnjih dneh smo na opazovanih lokacijah zabeležili prve pojave fižolovega ožiga (Collethortrichum lindemuthianum), kot škrlatno rdeče ...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Stročnice)
V zadnjih dneh na opazovanih lokacijah beležimo v nasadih fižola prisotnost kolonij črne fižolove uši (Aphis fabae). Pridelovalce opozarjamo, da redno pregledujejo svoje nasade fiž...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Stročnice)
Fižol se v teh dneh seje oziroma so posevki že v fazah kalitve. Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih selektivnih herbicidov za zatiranje plevelov v posevkih fižola. Pregled...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan