(Celjska in Koroška regija/Stročnice)
Fižolov ožig in listna pegavost na fižolu V zadnjih dneh na opazovanih lokacijah ponekod beležimo pojav fižolovega ožiga (Collethortrichum lindemuthianum), kot škrlatno rdeče obro...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Stročnice)
V zadnjih dneh so vremenske razmere ugodne za razvoj navadne ali fižolove pršice (Tetranychus urticae) na posevkih fižola. Pridelovalce opozarjamo, da redno pregledujejo svoje nasa...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Stročnice)
Fižolov ožig in listna pegavost na fižolu V zadnjih dneh na opazovanih lokacijah beležimo pojave fižolovega ožiga (Collethortrichum lindemuthianum), kot škrlatno rdeče obrobljene ...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Stročnice)
V zadnjih dneh na opazovanih lokacijah beležimo v nasadih fižola prisotnost kolonij črne fižolove uši (Aphis fabae). Pridelovalce opozarjamo, da redno pregledujejo svoje nasade fiž...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan