(Celjska in Koroška regija/Ostalo)
Med poletne in strniščne plevele uvrščamo tako imenovane toploljubne ali termofilne plevelne vrste. Razvijati se začnejo v začetku poletja. Med poletne in strniščne plevele prištev...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Ostalo)
Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih herbicidov za zatiranje plevelov v sončnicah. Preglednica herbicidov, registriranih v RS v letu 2019, za uporabo v posevkih sončnic po...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan