(Celjska in Koroška regija/Žita)
Med poletne in strniščne plevele uvrščamo tako imenovane toploljubne ali termofilne plevelne vrste. Razvijati se začnejo v začetku poletja. Med poletne in strniščne plevele prištev...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Žita)
V posevkih žit smo v zadnjih dneh prve dekade aprila opazili pojav odraslih hroščev rdečega žitnega strgača (Oulema melanopus). Sočasno smo zabeležili prve poškodbe na listih v pos...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Žita)
Fenološki razvoj žitnih posevkov: Na območju Spodnje Savinjske doline je večina posevkov ozimnih pšenic in ozimnih ječmenov v razvojnih fazah začetka kolenčenja (BBCH 30-31), neka...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Žita)
V zadnjih dneh imamo na področju Savinjske in Koroške regije dnevne temperature med 9 in 17 °C, nočne okoli 5 °C. Posevki ozimin so v fenofazah razraščanja, zgodnejši posevki so v ...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan