(Celjska in Koroška regija/Žita)
ZATIRANJE PLEVELOV NA STRNIŠČIH Med poletne in strniščne plevele uvrščamo tako imenovane toploljubne ali termofilne plevelne vrste. Razvijati se začnejo v začetku poletja. Med p...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Žita)
Fenološki razvoj žitnih posevkov Na območju Spodnje Savinjske doline je večina posevkov ozimnih pšenic v razvojnih fazah konec razraščanja, začetek kolenčenja (BBCH 29-30), zgodne...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Žita)
Rdeči žitni strgač V posevkih žit smo v zadnjih dneh marca opazili pojav odraslih hroščev rdečega žitnega strgača (Oulema melanopus). Sočasno smo zabeležili prve poškodbe na listi...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Žita)
V zadnjih dneh imamo na področju Savinjske in Koroške regije dnevne temperature med 15 in 22 °C, nočne okoli 5 °C. Posevki ozimin so v fenofazah razraščanja, zgodnji posevki v fa...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan