(Celjska in Koroška regija/Žita)
Fenološki razvoj žitnih posevkov Na območju Spodnje Savinjske doline je večina posevkov ozimnih pšenic v razvojnih fazah drugega do tretjega kolenca (BBCH 32-33), najzgodnejši pos...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Žita)
V posevkih žit smo v začetku druge dekade aprila opazili pojav prvih odraslih hroščev rdečega žitnega strgača (Oulema melanopus). Sočasno smo zabeležili prve poškodbe na listih v p...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Žita)
Pripravil: Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet. V zadnjih dneh imamo na področju Savinjske in Koroške regije dnevne temperature med 13 in 17 °C, nočne pa malo nad 0 °C. Posevki o...
Preberi več...

Pripravila: Alenka Ferlež-Rus