(Severovzhodna Slovenija/Žita)
Posevki žit v SV Sloveniji so v zgodnjih razvojnih fazah (BBCH 11-13), odvisno od časa setve. Na žitih smo opazili nalet listnih uši, ki sesajo rastlinske sokove, slabijo posev...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Pečkarji)
V času odpadanja listja jablan nastajajo na poganjkih številne odprte rane, ki predstavljajo vhodna mesta za povzročitelje bolezni. Da zmanjšamo možnost novih okužb, je potrebno v ...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Jagodičje)
Za dobro zatiranje ozkolistnih plevelov v žitih predvsem navadnega srakoperca, priporočamo uporabo herbicidov že v jesenskem času, če nam vremenske in talne razmere ukrep uporabe h...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Koščičarji)
Listje na koščičarjih je v fazi odpadanja, pri tem nastale rane pa omogočajo okužbe z boleznimi lesa (ožig breskove skorje in breskov rak). Za preprečevanje okužb z omenjenimi bole...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Čebulnice)
Pri pregledu posevkov pora, česna v SV Sloveniji so bile odkrite prve poškodbe, ki jih povzroča porova zavrtavka ter prvi odrasli osebki. Na manjših površinah česna, navadne čebu...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc