(Severovzhodna Slovenija/Čebulnice)
Pri pregledu posevkov pora, česna v SV Sloveniji so bile odkrite prve poškodbe, ki jih povzroča porova zavrtavka ter prvi odrasli osebki. Na manjših površinah česna, navadne čebu...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V zadnjih dveh tednih ugotavljamo povečan nalet kapusove hržice. V nevarnosti so predvsem sadike kapusnic, ki so ki so v fazi oblikovanja glave. V primeru, da se na listih zelja po...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V zadnjih dveh tednih ugotavljamo povečan nalet metuljčkov kapusovega molja in ozimne sovke. Pridelovalcem kapusnic priporočamo, da pregledajo posevke na prisotnost gosenic. V p...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Plodovke)
Zaradi ugodnih vremenskih razmer (pogoste padavine v zadnjih dneh) se je možnost okužb s kumarno plesnijo na kumarah, bučkah in bučah močno povečala. Za preprečitev okužb je mog...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Stročnice)
Vremenske razmere v mesecu juliju so bile ugodne za razvoj fižolovega ožiga in drugih listnih pegavosti. Fižolov ožig se je pričel močneje pojavljali na strokih in listih. Za zatir...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc