(Severovzhodna Slovenija/Oljne buče)
Vremenske razmere so omogočila pogoje za okužbo s plesnijo bučnic (Pseudoperonospora cubensis). Za zatiranje plesni bučnic lahko uporabimo naslednji fungicid: Aliette Flash v odm...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Oljne buče)
Setev oljnih buč se je že pričela v tem tednu. Padavine med 19. in 20. marcem (med 15 do 20 L/m2) omogočajo dobre pogoje za delovanje 'talnih' herbicidov. Plevele v oljnih bučah l...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Oljne buče)
V SV Sloveniji je oljna ogrščica v fenofazi individualni cvetni brsti vidni (BBCH 57) do prvi cvetovi odprti (BBCH 60). V lovilne rumene posode in na rumene plošče se lovijo pre...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc